Porno-konverzace. Aneb kdy a jak mluvit o pornografii s dětmi různého věku

By Michaela Slussareff 15/06/2019

Pornografie se pomalu, ale jistě přeměnila ve stálé téma našich setkání s rodiči, kde řešíme hlavní problémy spojené s používáním technologií u jejich dětí. Dnešní děti jsou vystaveny pornografickému obsahu již ve velice  útlém věku, světová a česká čísla mluví o 8. až 11. roce života. Naše zkušenost napovídá, že mnohdy je tomu ještě mnohem dříve. Stále častějí se setkáváme s příběhy velice malých dětí, kteří na pornografický obsah narazily, sdílely ho s vrstevníky a případně s nimi zkoušely, co na obrazovce viděly. Poslední příběh se týkal dětí ve věku čtyři a půl a pět let. To nás definitivně přesvědčilo, abychom připravili nástroje pro rodiče, jak mluvit o pornografii s těmi úplně nejmenšími. Že se Vám to stále zdá brzy? Bohužel není. Nevhodný obsah se ukrývá ve vyskakovacích oknech křížem krážem internetem, ale i pod linky v komentářích u dětských a pohádkových YouTube videí.

Mnoho rodičů se v první řadě pídí po možnostech blokování přístupu k takovému obsahu. Otázkou však není, jak před ním děti uchránit, ale spíše kde, kdy a jak moc (ne)připraveny na něj narazí. Ať bude váš software rodičovské kontroly sebevíc dokonalý, nemáte vyhráno. Děti se k pornu dostanou skrze telefony kamarádů, nebo na počítačích, které nejsou tak dobře chráněné. Často překvapivým místem jsou telefony, počítače a tablety u prarodičů…

Podle zahraničních, ale i českých statistik, v deseti letech již celá čtvrtina dětí pornografii viděla. V tomto věku je málokteré dítě na takové obrázky připraveno, někteří si mohou dále nést traumatizující pocity. Stejně tak si budují pokřivený obrázek toho, jak sexuální život vypadá. Buďte tedy připraveni a začněte o pornografii mluvit co nejdříve, případně použijte naše scénáře pro rozhovor v různých věkových kategoriích, které naleznete níže. Pokud vás děti předběhly, a v internetové historii jste odhalili některé překvapivé weby, držte se  následujících pravidel:

  1. Zůstaňte v klidu.
  2. Otevřete s dětmi na téma konverzaci.
  3. Nemoralizujte, ale normalizujte; sdílejte pochopení, dejte dítěti najevo, že zvědavost je v jeho věku naprosto přirozená.
  4. Poskytněte dítěti fungující nástroje, jak s nevhodným obsahem, na který náhodně narazí, naložit.
  5. Nezůstávejte u jedné konverzace. S věkem se vše mění, důležité věci je třeba opakovat a zdůrazňovat neustále.

Připravili jsme pro Vás scénáře rozhovorů o pornografii s dětmi ve věku 5 – 8, 9 – 11 a 12+. Nechte si je poslat do e-mailu, ať je máte jednoduše po ruce: