Peek-a-Zoo

Zaměření na: emoce, sociální dovednosti, cizí jazyky

Operační systém: iOS (minimálně 6.0)

Velikost: 20,7MB

Hodnocená verze: 2.1

Cena: zdarma

Testováno s: Vincent

Doporučený věk: 3-6

Vzdělávací hodnota: 4

Instrukce: 2.5

Vyváženost multimediálního obsahu: 3

Propojení s každodenním obsahem: 5

Kreativita: 1

Podpora: 1

Stáhnout pro:
Hrajeme si chytře je nezisková iniciativa, používáním našich linků na iTunes a Microsoft Store nám pomůžete získat malé procento z ceny aplikace. Děkujeme Vám za podporu!

Peek-a-Zoo je moc pěknou aplikací představující rozsáhlejší anglickou slovní zásobu zvířat, emocí a frekventovaných přídavných jmen.

Hlas v pozadí vždy dítěti zadá jednoduchý úkol, např. „které ze zvířat tančí?“ a dítě vybírá příslušný obrázek. Následuje zábavná animace a nenásilné opakování slovíček.

Proces hodnocení je detailně popsán v článku Jak hodnotíme aplikace.
Níže naleznete aktivity, kterými můžete rozvíjet získané znalosti společně, bez obrazovky.
Je to ten nejlepší způsob, jak si znalosti lépe ukotvit, ale také být spolu.
A to je to nejlepší, co pro svoje děti můžete udělat.

Nebojte si hrát doopravdy

Malíři s vodou
Tato aktivita rozvíjí představivost a pomáhá dětem objevovat a pojmenovávat vlastní emoce.
  • Kdy: po celý rok
  • Popis: Vezměte děti ven. S sebou nezapomeňte vzít láhev s vodou, která bude mít sací náústek, abyste vodu mohli stříkat. Malujte vodou na zem (písek, asfalt) obličeje, které cítí různé emoce (smutek, radost, vztek). Schválně kolik jich vaše dítě pozná a kolik jich společně vymyslíte. Jak vypadáte, když vás někdo vodou postříká? Co cítíte?