Aplikace na houby

By Michaela Slussareff 09/08/2018

Tento článek vyšel v časopise Pražská Evvoluce (4) 2017.

Značná část z vás na otázku, zda znáte nějaké mobilní aplikace dobře využitelné pro poznávání přírody, odpoví něco v tom smyslu, že většina aplikací je na houby.

Přesto takové ale existují a lze je dobře využít nejen v běžném životě, ale také při výuce přírodovědných předmětů a není třeba se jim bránit ani v oblasti environmentálního vzdělávání.

Jednou z takových je například aplikace Mushrooms app (Android). Kdo nenašel letos na podzim ani jednu houbu, jakoby nebyl. I proto má aplikace Mushrooms tisíce stažení. Nabízí v podstatě atlas hub s reprezentativním výběrem 210 významných druhů hub, s podrobnými popisy a kvalitními fotografiemi. Takovýchto atlasů najdeme na google store spoustu, ale tato aplikace nabízí navíc sofistikovaný klíč k jejich určování podle viditelných znaků, tedy experimentální funkce pro optické rozpoznávání hub. Dle autorů aplikace stačí na nejistý úlovek v lese zamířit kamerou v mobilu a aplikace pomocí „předtrénované“ neuronové sítě hádá, o jaký druh houby by mohlo jít. Zatím to prý funguje hlavně na výrazné druhy hub a je to spíš technická zajímavost. Co je však na aplikace sympatické, je to, že rozpoznávání běží v offline režimu, takže se aplikace dá používat i v hlubokých lesích, kde mobilní operátoři nenabízejí dostatečně silné pokrytí internetem. Daná aplikace je českým projektem. Podobná aplikace pro iOS je například Mushroom Identifier and Guide, která je zpoplatněna .

Leafsnap (iOS) je další sympatická aplikace, která vám pomůže určit druh stromu z fotografie jeho listu. Navíc v aplikaci najdete také mapu s GPS lokací druhů stromů, které byly díky ní již určeny, zatím ale pouze v USA a ve Velké Británii. Aplikace funguje online, vyfocený obraz listu je odeslán a porovnáván s databází a za pár sekund vám přijde zpět výsledek. Zní to jednoduše, ale věřte, že na vývoji potřebného algoritmu pracují specialisté na rozeznávání obličejů a biometriku z Columbia University a University of Meryland, a to již od roku 2011.

V minulém čisle Pražské evvoluce byla představena nová verze aplikace Agentury ochrany přírody a krajiny BioLog (Android). Umožňuje každému zaznamenávat přímo v terénu svá pozorování rostlin, živočichů a hub. Zároveň ukazuje, jaké další druhy byly už v okolí spatřeny. Záznamy jsou součástí největší tuzemské nálezové databáze a slouží mimo jiné jako podklad vědcům při ochraně životního prostředí. Stejně tak ji ale můžete využít například při výuce přírodopisu a nechat děti hrát si na vědce a monitorovat výskyt vybraného druhu živočichů či rostlin dle toho, co momentálně probíráte. Aplikace funguje offline, což je ideální, zvlášť pro děti, které si většinou internet v mobilu neplatí.

 

V zahraničí na podobném principu funguje aplikace iNaturalist (iOS, Android). Poměrně slavná celosvětová platforma umožňuje vkládání vlastních pozorování živočichů a rostlin. Vložená pozorování slouží jako cenná otevřená data pro řadu výzkumných projektů, muzeí, botanických zahrad, parků a dalších organizací. První verze vznikla v roce 2008 na Kalifornské univerzitě v Berkeley a dnes obsahuje již více než milión vložených pozorování. Nevýhodou je, že zatím nebyla přeložena do češtiny.

 

Vybrané aplikace lze dle mé zkušenosti využívat také jako jeden z motivačních prvků ve výuce přírodovědných předmětů. Děti tyto aplikace vedou k samostatné práci a orientaci v terénu a také jim poskytují nové znalosti o probíraných druzích živočichů a rostlin. Některé z nich jim umožní stát se členy celosvětové sítě přírodovědců, prohloubují jejich porozumění a vztah k přírodě anebo „jen“ podporují jejich práci ve skupině při jejich využívání. Při prvním zapojení aplikací do výuky je určitě dobré zjistit si předem, jak aplikace  funguje. Také je třeba dobře promyslet, jak ji použít, aby nepůsobila pouze jako „výstřel na slepo“. Děti rychle poznají, zda má její využití ve výuce smysl a nebo zda se jedná jen o technologickou hračku k jejich zabavení.

 

Na závěr uvádím momentálně moji nejoblíbenější aplikaci, kterou doporučuji nejen pro dlouhé zimní večery. Jedná se o velmi dobře zpracovanou a fungující aplikaci BBC – Attenborough’s Story of Life (iOS, Android). V této aplikaci najdete krátká působivá videa o přírodních ekosystémech a zvířatech z celého světa, jež sir David Attenborough za svoji dlouholetou kariéru společně se svým týmem vytvořil. Můžete si zpracovat svůj vlastní „playlist“ a doplnit si videa o titulky, pokud vám angličtina občas činí problémy. Hodí se nejen místo večerníčku pro vaše děti, ale také například jako motivace při výuce, kdy na začátku hodiny přírodopisu na téma ptáci, pustíte krátké video o tučňácích, kteří se zrovna učí plavat. To stejné video můžete využít také jako příklad toho, že „učený z nebe nespadl“ a všichni se musíme „něco“ učit. Pro mě samotnou bylo překvapením, jak jsou tučňáci nemotorní při prvních tempech v oceánu. Jediná nevýhoda dané aplikace, která je ale kvůli kvalitě videí pochopitelná, je nutnost internetového připojení při jejím používání.

 

Autorka: Zdeňka Černá

 

 

Tento článek vznikl díky podpoře Nadačního fondu AVAST. Děkujeme!