10 aplikací pro rozvoj gramotnosti u dětí s poruchami sluchu

By Michaela Slussareff 28/01/2019

pro Jáchymka a jeho rodinu

 

Ve chvíli, kdy se novopečení rodiče dozví, že jejich dítě bude mít sluchová omezení nebo mu bude tento smysl scházet úplně, první otázky většinou vedou k tomu, jak nejlépe podpořit dítě v rozvoji řeči a dalších důležitých součástí gramotnosti. Tento článek není psán odborníky a nemá být odborným podkladem pro rodiče, ani pacienty. Má být spíše doplňkem takových dokumentů, zaměřuje se na popis českých aplikací pro rozvoj gramotnosti a budování efektivních komunikačních dovedností u dětí se sluchovým omezením a členů jejich rodiny.

 

Slyšíme našimi mozky, ne ušima

Začněme možná překvapivou, ale zásadní věcí, kterou tvrdí Carol Flexer, jedna z nejvýznamnějších odbornic na audiologii: „Slyšíme našimi mozky, ne ušima. Uši jsou jen cestou, jak dostat zvuk dovnitř, aby jej mohl mozek zpracovat.“  Více než 95% dětí se ztrátou sluchu se rodí slyšícím rodinám. Je proto velmi pravděpodobné, že většina takových rodin má velký zájem na rozvoji slyšení, mluvení a výsledné gramotnosti svých dětí. Pro tyto účely, říká Carol Flexer, musíme pracovat s řečovými strategiemi, dotekem a spoléhat na tzv. neuroplasticitu. Plasticita mozku zajišťuje  efektivní adaptaci na okolní svět – jde o nejefektivnější způsob učení a přizpůsobování se, kterým náš mozek disponuje. Dobrým nácvikem mluvené, či jiné komunikace a gramotnosti, můžeme díky neuroplasticitě podpořit vývoj tzv. sluchového mozku. 

Je zřejmé, že v mozku není žádný ohraničený uzel, na němž by bylo napsáno sluch, sluchová tkáň se nachází v celém mozku. Všechny tyto oblasti potřebují stimulaci, aby se rozvinuly, a nemohou být stimulovány, pokud nemáme technologii vedoucí fyzický zvuk do mozku. Pokud je to tedy alespoň trochu možné, dítě by mělo denně alespoň po nějakou bdělou dobu nosit sluchové kompenzační pomůcky. V klidném prostředí s kvalitní interakcí např. s rodičem lze tak výšit možnost učení komunikace a sociálních návyků. Některé studie také ukazují, že děti, které nebyly z komunikace v rodině vynechány a členové domácnosti s nimi znakovali, či jinak koherentně komunikovali, měly vyšší IQ a gramotnost.

 

Aplikace pro děti: trénik a domácí analýza sluchu

Pokud má dítě alespoň nějaké zbytky sluchu, nebo může (i omezeně) používat zařízení, které zvuky zprostředkovávají, je vhodné tento sluchový mozek co nejvíce trénovat. K přesně tomuto účelu je např. určena aplikace Heroes, interaktivní platforma pro osoby s kochleárními implantáty a sluchovými pomůckami, jež je seznamuje s různými zvuky a slovní zásobou. V rámci aplikace lze vybrat mnoho tematických okruhů z běžného života a dále poznávat a určovat zvukovou reprezentaci příslušných věcí či událostí.

Podobný mechanismus nabízí i aplikace What’s That Sound?

Klesáte na mysli? Že vaše dítě nemá zbytky sluchu? Častá praxe rodičů a lékařů potvrzuje, že sluch se v dětství vyvíjí, stejně jako metody jeho analýzy a nápravy. Kromě medicínské nebo invazivní diagnostiky můžete využít i např. hravou platformu Kids Hearing Game (pro iOS nebo Android), která jednoduše napomáhá v domácím prostředí identifikovat jednostrannou nebo oboustrannou sluchovou vadu u předškoláků. Stejně tak lze aplikaci vzužít podobně, jako ty předchozí k samotnému tréninku poslechu.  Dítě má v této jednoduché hře chytat světlušky. Světlušky se ale objevují jen ve chvíli, kdy dědeček na břehu jezera zahraje na flétnu. Jakmile dítě uslyší flétnu, dotkne se kdekoliv obrazovky, a chytne tak světlušku. Na konci hry se zobrazí celkové sluchové skóre. Hra trvá jen několik minut a lze jí opakovat, kolikrát si přejete. Právě pravidelné hraní hry může trénovat sluch dítěte.

 

Aplikace pro nácvik řeči a modulaci hlasu


Pro nácvik řečových dovedností pak dobře posluží vizuálně jednoduše krásná aplikace
Bla | Bla | Bla určená těm nejmladším (0-3 let), autistickým pacientům a pacientům po mozkové mrtvici. Minimalistické animace se pohybují s hlasem a pomáhají trénovat modulaci a ovládání hlasu. Citlivost hlasitosti lze měnit podle potřeby uživatele.

Obecně lze říci, že jakýkoliv způsob komunikace v rodině je dobrý. Ať už je to znaková řeč, podpora odezírání, rozvoj mluvené řeči, zkrátka cokoliv, co podporuje rozvoj mozkových center běžně spojených se slyšením a komunikací, je skvělým začátkem. Je tedy důležité se co nejdříve rozhodnout, jaký způsob komunikace zvolíte a striktně toto pravidlo dodržovat. A to na úrovni celé rodiny. Učení tedy čeká všechny členy rodiny. Kromě klasických kurzů, které jsou po celé republice, jsou pro děti, ale i dospělé k dispozici i moc pěkné aplikace pro rozvoj základní slovní zásoby.  


Pexeso – Znakujte s TamTamem
je klasickým pexesem s překladem do znakového jazyka. Tyto části jsou nahrány na video a mohou být podle potřeby přehrány několikrát za sebou. Zábavná herní forma naláká jistě i ty nejotrlejší odpůrce učení.


Medvěd – Znakujte s TamTamem
 (pro iOS nebo Android) je aplikací určenou pro děti do 8mi let. Aplikace je rozdělena do dvou částí. V první medvídek Čumáček hledá různé předměty ze tří oblastí – domácnosti, dopravy a školy. S hledáním potřebuje od dětí pomoci a po každém nalezení správného předmětu se k němu přehraje znakovací video. Ve druhé, čistě zábavní kategorii, se děti o medvídka starají – čistí mu zoubky, převlékají ho, ukládají ke spánku, atp.


Pro starší děti, nebo ty odhodlanější, je pak skvělá rozsáhlá aplikace
Znakujte s TamTamem. Obsahuje slovník s téměř 1500 slovíček a vět a snadným vyhledáváním; výuku členěnou do tematických lekcí s různými stupni obtížnosti a kvízy s vyhodnocením pro testování znalostí.

 

Čtení, mnohem těžší úkol, než se na první pohled zdá

Středobodem gramotnosti je pak pro neslyšící a nedoslychavé čtení, přičemž aktuální výzkum potvrzuje, že čtení je multi-senzorická aktivita, jejímž základem je právě sluchový vývoj, tedy vývoj sluchových neurálních center. Zatímco jako lidské bytosti jsme biologicky navrženi k tomu, abychom poslouchali a mluvili, nejsme přirozeně vybaveni ke čtení. Jinými slovy, náš mozek nemá žádná speciální centra, která by se spínala pouze pro čtení. Čtení je jakýmsi cvičením v neuroplasticitě a v rozvoji propojení různých částí mozku dítěte s klíčovými sluchovými centry. Proto je pro mnoho slyšících často překvapením zjištění, že psaná čeština je pro tyto osoby něco jako cizí jazyk. Avšak i v případě, že celková sluchová porucha je tak velká, že nelze zvuk k mozku dopravit, existuje mnoho možností a efektivních nástrojů, jak gramotnost rozvíjet. Přeskočme ty sofistikované, které Vám vysvětlí lékaři a upozorněme na hravé a motivační aplikace pro děti:


Krásným počinem je české
Tableto (pro iOS nebo Android). Jde o interaktivní pohádkovou edici pro rozvoj čtenářství u dětí se speciálními potřebami: u dětí neslyšících, s odlišným mateřským jazykem, s dyslexií, s poruchou pozornosti nebo s autismem. Vyprávění kombinuje text, mluvené slovo, video ve znakovém jazyce, animaci a hry. Se čtením dětem pomohou tři zvířecí hrdinové: pes Emil, kočka Týna a papoušek Pepa, kteří se vydají na cestu kolem světa. Jde o aplikaci ve vývoji a v současné době nabízí čtenářům a čtenářkám první tři kapitoly pohádky.

 

Aby se neslyšící a nedoslýchaví domlluvili všude


A co v situacích mimo domov, jak zajistit, aby se neslyšící a nedoslýchaví domluvili všude a se všemi? Skvělým produktem je např. ryze česká aplikace 
Tlumočník do kapsy, která v reálném čase automaticky přepisuje mluvené slovo do textu. Doporučujeme však aplikaci vyzkoušet pro individuální potřeby – množí se negativní komentáře o její použitelnosti. 


Dále pak 
Tichá linka (pro iOS nebo Androidumožňující rezervaci online tlumočení českého znakového jazyka profesionálními tlumočníky pomocí videohovoru a online přepisu českého jazyka pomocí chatu v reálném čase. V neposlední řadě poskytuje 24/7 možnost nouzového spojení s tlumočníkem non-stop pro urgentní zavolání záchranné služby, policie či hasičů.

 

Autorka: Michaela Slussareff

Zdoje:

Anderson, K.L. (2012). Brain Development & Hearing Loss. https://successforkidswithhearingloss.com/for-professionals/brain-development-hearing-loss/

Flexer, C. (2011). The Auditory Brain: Conversations for Pediatric Audiologists. https://www.audiologyonline.com/articles/auditory-brain-conversations-for-pediatric-817

Vicars, W. (2000) Language Deprivation and its Relationship to the Social and Intellectual Development of Deaf Children. http://lifeprint.com/asl101/pages-layout/languagedeprivation.htm

Informační centrum rodičů a přátel sluchově postižených, z.s. – http://www.infocentrum-sluch.cz
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – http://www.detskysluch.cz/, http://www.idetskysluch.cz